Naše nabídka

Online seminář základní výchovy

Podstatně rozšířenějí forma semináře základní výchovy. Pokud vám nevadí absence osobního kontaktu s trenérem. V pohodlí domova s možností zpětné vazby v ceně. Jedná se o ucelený komplex rad poznatků a návodů na trénink pro začínající pejskaže nebo i pro ty, kteří již zaznamenali nějaký problém v tréninku svého pejska. Odpoví vám na ty samé otázky jako běžný seminář. Dobrá alternativa, v případě poradenství při individuálních lekcích.

Číst více

Individuální lekce

Individuální přístup, při výcviku vašeho pejska. Odstraňování nežádoucího chování při výcviku, zaměření se na cvik, který nezvládáme. Pomoc majiteli se správným působením na psa při výcviku. Diagnostika problémového chování psa a pomoc při jeho odstraňování.

Číst více

Skupinový výcvik

Kurz je vhodný pro psíky od 3 - 3,5 měsíců. Horní věková hranice není omezena. Výcvik je vhodný pro absolventy online semináře nebo klasického semináře nebo pro absolventy individuálních lekcí. Na hodinu se také můžete přihlásit jen pro zjištění, jak u nás výcvik vypadá a seznámení s prostředím. S trenérkou se po hodině osobně domluvíte na možnostech tréninků v naší škole.

Číst více

Internátní výcvik psů

Pobytový výcvik psů, řeší nedostatek času majitele při výcviku. Nápravu nežádoucího chování, převýchovu ...

Číst více

Obrany

Bohužel vzhledem k současné situaci hromadné akce nyní nepořádáme.
Pro zájem z řad pejskařů jsme pro vás připravili možnost výcviku obran. V tréninku se vám bude věnovat figurant I. tř. Petr Häusler.

Číst více

Přednášky a semináře

Bohužel vzhledem k současné situaci hromadné akce nyní nepořádáme.

Číst více

Online komunikace

Nabízíme našim zákazníkům zpětnou vazbu pomocí komunikace z pohodlí domova. Rozbor zaslaných videí a mejlová komunikace. (Pouze pro absolventy základního kurzu nebo individuálních lekcí.)

Číst více

Seminář základní výchovy

Bohužel vzhledem k současné situaci hromadné akce nyní nepořádáme.
Kurz je vhodný pro psíky od 3 - 3,5 měsící. Horní věková hranice není omezena. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V praktické části společně vysvětlujeme princip cviku. Práce s pejskem, je vždy individuální. Pořádáme každý měsíc. Pokud vám zrovna termín vyhovuje, doporučuji jako první návštěvu právě tento seminář.

Číst více

Všeobecné podmínky:

Zájemce o kurz (cvičitel) vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami:
Provozovatel garantuje, že veškerý výcvik je veden v souladu se
ZÁKONEM 246/1992 SB.NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Na výcviku psí školy Pohoda nepoužíváme žádné výcvikové pomůcky, které působí psům fyzickou bolest a výcvikové metody vedoucí k psychickému zlomení psa.

Vrácení kurzovného:

bod 1) Platí pro všechny námi nabízené tréninky: V případě, že předplatíte kurz, na který následně nenastoupíte, vracíme 50 % z celkové zaplacené ceny za kurz, pouze v případě, že svoji účast zrušíte nejpozději do 5ti dnů před začátkem SKUPINOVÉ KURZY
bod 2) Skupinové kurzy poslušnosti a tréninky psích sportů můžete, mimo předplatného, zaplatit také pouze vybranou lekci přímo na místě. Cena je méně výhodná oproti předplatnému. V tomto případě, je nutné se na každou hodinu předem přihlásit. Pokud nedojde k naplnění kapacity kurzu, alespoň 3 cvičící týmy, hodina se neuskuteční. Informaci o uskutečnění hodiny naleznete na našich webových stránkách (v sekci "Skupinové kurzy") nebo dle rezervací v rezervačním systému.

bod 3) Sskupinové kurzy a psí sporty (vyjma kurzu základní výchovy): Za předplatné 10ti lekcí, se v případě nevybrání hodin do termínu 15ti týdnů, kurzovné nevrací. V případě plánované neúčasti je nutné se z hodiny odhlásit alespoň 6 hodin před začátkem lekce. V případě neodhlášení, kurzovné propadá. Zrušení lekce, ze strany poskytovatele služby, se do termínu 15ti týdnů nepočítá.

bod 4) Přihlášení a odhlášení realizujte v našem rezervačním systému: Přihlášení na skupinový kurz. Vyjímečně můžete využít kontaktní mejl nebo telefon.

bod 5) Předplatné ze skupinového kurzu nelze využít na individuální lekce. Rozmyslete si tedy, zda jste připraveni vy i váš pes, pracovat ve skupině dalších psů. Doporučuji před nastoupením do skupinového kurzu, absolvovat individuální informační lekci s instruktorem.

KURZ ZÁKLADNÍ VÝCHOVY
bod 6) Kurz základní výchovy: Tento kurz je vypisován zpravidla každý měsíc. Je určen hlavně pro majitele pejsků, ke získání znalostí ohledně základný výchovy a výcviku psa. Obsahuje teoretickou část a krátkou praktickou část.

bod 7) Platba za Kurz základní výchovy probíhá výhradně předem převodem na náš firemní účet. Platba je vratná dle podmínek bodu 1)
K tomuto opatření přistupujeme po zkušenostech, kdy se přihlásilo např. 7 zájemců, my zajistili pronájem přednáškové místnosti na celý týden, a v den první hodiny se dva přihlášení omluvili, 4 nepřišli vůbec a dorazil pouze jeden zájemce.

bod 8) Rezervací termínu a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami. Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady. Vám zašleme e-mailem potvzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE:
bod 9) Noví zájemci se přihlašují na lekci přes náš rezervační systém: Přihlášení na individuální lekci Absolventi lekcí se mohou přihlásit na dlaší lekci domluvou s instruktorem nebo dle vlasního uvážení přes rezervační systém. Je možné si individuální lekce předplatit a domluvit se na rozvrhu předem. Individuální lekce můžete platit na místě i převodem na náš účet. bod 10) Číslo účtu pro platby je: 277947299/0300 u ČSOB bod 11) Dojde-li ke zrušení jakéhokoli kurzu, z mimořádných důvodů, ze strany poskytovatele služby (Psí škola Pohoda) vrací se celý zbytek kurzovného, tj. za všechny neuskutečněné hodiny.

Děkuji za zájem o výcvik v naší školičce. ​