Psí škola Pohoda | Základní výchova psa :: Psí škola Pohoda

„CHCETE-LI MÍT ZE PSA SKUTEČNOU RADOST, NEMĚLI BYSTE SE POKOUŠET VYCHOVAT HO TAK, ABY BYL TAK TROCHU ČLOVĚK. VTIP JE V TOM, NEBRÁNIT SE MOŽNOSTI, ŽE VY SE STANETE TAK TROCHU PSEM.“

​ Kurz základní výchovy, je začátek vašeho pohodového vztahu s vaším psem.

Kurz základní výchovy

V tomto kurzu se naučíte budovat si správný vztah se svým psem, tak abyste mohli přistoupit k bezproblémové výchově a výcviku vašeho pejska. To nezahrnuje totiž jen naučit psíka sedni - lehni. Plně ovladatelného a vychovaného psa můžeme vycvičit pouze za předpokladu vytvoříme-li si správný vztah psovod - pes. Bez tohoto základního prvku veškeré kynologie nebude výcvik přínosem ani pro vás ani pro vašeho psa. Zde se naučíte porozumět vašemu psímu kamarádovi a přistoupíme k výuce správného výcviku, aby psík porozuměl vám, co po něm požadujete. Dozvíte se jaké jsou metody výcviku a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Zjistíte, jaký je rozdíl ve výcviku pomocí klasického i operantního podmiňování a sami si najdete správnou cestu. Začneme s nejdůležitější věcí a tou je motivace. Teprve pokud máte motivovaného psa, můžete přistoupit k učení. Budeme se věnovat nácviku, který vede k bezproblémové chůzi na prověšeném vodítku a hrám, které vám zajistí rychlé a radostné přivolání. Samozřejmě, že se dostaneme i k vysvětlení cviků, jako Sedni! Lehni! Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V praktické části společně vysvětlujeme princip cviku. Práce s pejskem, je vždy individuální.

Celý kurz, včetně teorie, můžete absolvovat také samostatně, formou individuálních lekcí. Nemusíte tak předplácet kurzovné za celý pevně daný termín a můžete si zvolit termíny lekcí, dle vašich časových možností. Cena jedné individuální lekce je pak 300 Kč

V tomto kurzu získáte veškeré základy výchovy pohodového psího parťáka

Kurz je vhodný pro psíky od 3 - 3,5 měsíců věku. Ale i pro starší psy např. z útulku. Do praktické lekce jsou zařazování psi bez výrazně problémového chování k ostatním psům a negativních zkušeností k člověku. S majiteli problémových pejsků nebo pejsků, kteří by svým chováním rušili ostatní se domluvíme na zcela individuálním tréninku, kde bude jen páníček se svým psem a trenérka.

Cena Kurzu: 1000 Kč

Jeden kurz obsahuje standardně 4 lekce - (2x teorie á 2,5 hod, 2x praktický výcvik a výklad á 1,5 hod)

Upozornění: V případě, že jste odeslali přihlášku a do uskutečnění první hodiny již víte, že nebudete schopni kurz absolvovat, prosím o slušnost, abyste mne o této skutečnosti informovali a neblokovali tak místo dalším zájemcům. Od Března 2018 přijímáme pltbu výhradně předem na náš účet, obratem vám bude vystavena faktura. Důvodem je přihlášení zájemců, kteří se bez omluvy nedostaví nebo se omluví zpravidla v den zahájení kurzu, kdy máme již zajištěné a zaplacené prostory k pronájmu. Před přihlášením čtěte prosím všeobecné podmínky, ať nedochází zbytečně k nedorozuměním.Děkuji za pochopení M.P.


​.

Kurz Srpen 2018

2.8. - 5.8.

Cena 1000 Kč
(zahrnuje podrobnou teorii, skripta a praktická cvičení s pejsky)
První dvě hodiny teorie probíhají bez pejsků (Místo bude upřesněno)

Kurz základní výchovy pomocí pozitivního posilování:

TEORETICKÁ ČÁST:

Na těchto lekcích pejsky zatím potřebovat nebudeme, protože pouze pokud záludnosti prího chování a učení pochopí páníček, pak teprve může vše dostatečně srozumitelně předat svému pejskovi, aniž by docházelo k nedorozumění z čehož pramení právě neochota k plnění zadaných pokynů.


1. lekce - Teoretická přednáška
Čtvrtek 2.8.
19:00 - 20:30

Procesy učení psa a jejich využití při výchově a výcviku. Rozdíl mezi klasickým a operantním podmiňováním. Trest. Jak zpravidla chápeme trest. Proč trestáme a ví pes za co je trestán, chápe trest on?
2. lekce - Teoretická přednáška
Pátek 3.8.
19:00 - 20:30

Teorie zajištění kontroly prostředí a zdrojů, co je to motivace. Hra na nepřímou odměnu. Co je to odměna a jak správně odměňovat svého psa. Fáze učení cviku. Videoukázky. Praktická ukázka s naším psem
Metodika tréninku, způsoby odměňování, pozornost, spolupráce.
PRAKTICKÁ ČÁST:

Na praktickou část se rozdělíme v případě potřeby na menší skupinky, aby nedocházelo k rušení ostaními pejsky. Přesný čas domluvíme podle počasí s účastníky s ohledem na naše pejsky.

3. lekce - Praktické cvičení
Sobota 4.8.
od 9:00
(lekce trvá 1,5 hod)

Motivační osa, signál pro odměnu, druhy motivace. Hry s klecí, rozlišování práce - odpočinek. Sebekontrola, sebeovládání, pozornost, příprava na přivolání.
4. lekce - Praktické cvičení
Neděle 5.8.
od 9:00
(lekce trvá 1,5 hod)

Target, základy chůze na prověšeném vodítku, rozdíl mezi povely K noze!, Volno!, Jdeme!


Na semináři obdržíte materiály, pro studium a práci v semináři i poté.

Výcvik aktivního spolupracujícího psa. Cvičíme pomocí tzv. operantního podmiňování. Pes se učí z následků svého chování. Na psa není vyvíjen žádný tlak při učení cviků, pes je aktivní při cvičení hned od začátku, protože se sám učí z následků svého chování. V kurzu si vysvětlujeme principy využívání pozitivní motivace, fáze učení cviků, co je odměnou, co může být trestem, jak je důležitá motivace bez níž se neobejdeme. Co je to shaping, luring, targeting a kdy který způsob můžeme využít. Se psy cvičíme prvních pár lekcí samostatně, po naučení žádoucího chování cvičíme již ve skupině. Kurzem vás bude provázet instruktorka Mirka Přibáňová ​ Doporučuji si přečíst všeobecné podmínky, odeslání a zaplacení kurzovného je bráno jako souhlas s těmito podmínkami:
V případě zájmu o kurz prosím vyplňte přihlášku: