„PSI JSOU RŮZNĚ VELCÍ, ALE KAŽDÝ Z NICH MÁ OBROVSKÉ SRDCE.

Pobytový výcvik psů

Pejska vycvičíme a následně spolupracujeme s majitelem na získání dovedností, jak trénovat dále svého psa.

Pes získá základní dovednosti, jako chůzi u nohy, povely sedni, lehni, vstaň. Naučí se odložení (zůstaň). Bude s námi navštěvovat jednotlivé kurzy, takže bude správně socializován jak mezi dalšími psy tak i mezi lidmi.


Před přijetím psa do internátního výcviku je nutná návštěva, kde společně s vámi si trenér vyzkouší povahu psa a schopnost komunikace s novým trenérem. Společně probereme vaše požadavky a nastíníme si možnosti výcviku.
Zde bude majiteli sdělena přibližná doba výcviku a cena. Tato cena za výcvik je konečná, již nebude v průběhu výcviku navyšována.

Dle tohoto bude s majitelem psa sepsána řádná smlouva, kde bude uvedený stupeň požadovaného výcviku.
Psi jsou u nás cvičeni několikrát v průběhu dne, v závislosti na fyzické a psychické kondici psa. (Psa je nutné cvičit v kratších intervalech, ale častěji nežli jedenkrát denně po delší dobu, kdy přechází do tzv. útlumu a výcvik se pro něj stává nezáživným. Výchova, jako taková probíhá samozřejmě 24 hod denně)

Cena závisí na domluvě s majitelem dle rozsahu výcviku, na plemeni, věku psa. Požadavku výcviku - základní výcvik, převýchova nežádoucího chováníPO ukončení výcviku, je majiteli předvedena vycvičenost psa.
Je však nutné, aby majitel minimálně 1x týdně docházel na společný výcvik, kde se naučí správné práci se svým psem a správné povelové technice. V opačném případě hrozí riziko, že pes bude bezchybně poslouchat jen svého trenéra.
Orientační doba výcviku se pohybuje mezi 1 – 3 měsíce. U silně problémového chování, jako například agresivita, i mnohem déle.

Internátní výcvik často probíhá jako převýchova nežádoucího chování (Agresivita, pokousání, agresivita vůči psům, strachová agrese, sebe poškozování, stres z prostředí, separační úzkost, ...). Zde se zaměřujeme na získání dovednosti komunikace s člověkem a následně řešíme individuální problém. Doba výcviku se zde bohužel může výrazně prodloužit a nelze bez seznámení se psem stanovit délku trvání. Zpravidla počítejte s dobou půlroční, někdy i více. Bohužel někdy to dopadá i tak, že pejskovi který prošel převýchovou hledáme i tak nové majitele, protože v prostředí se stávajícími majieli již není schopen fungovat, avšak u nových majitelů se může jevit jako naprosto bezproblémový pes. Toto však platí opravdu pro velice komplikované případy a v případě, že stávající majitel nemá snahu nebo nezvládá nový přístup ke svému pejskovi.

Cena je stanovena individuálně a odvíjí se od stupně upevnění nežádoucích návyků, včetně ubytování, bez nákladů na krmení a veterinární péči....
Cena zahrnuje výcvik, ubytování, pamlsky, hračky, výcvikové pomůcky, dopravné apod. ...

Kompletní ceník služeb můžete stáhnout zde

Zjednodušeně můžeme říci, že můžeme pracovat dle těchto kritérií:

RYCHLE A LEVNĚ - NEBUDE TO DOBŘE
RYCHLE A DOBŘE - NEBUDE TO LEVNĚ
DOBŘE A LEVNĚ - NEBUDE TO RYCHLEDo tohoto kurzu se můžete hlásit průběžně, podrobnosti budou řešeny individuálně​, vstupní konzultací v ceně výcviku (cca 60 min a více). Zde se dozvíte co můžete od výcviku očekávat, jak se psy pracujeme, jaký bude jeho denní režim apod.
Pokud se podsléze rozhodnete internátní výcvik nevyužít, cena této konzultace je 700 Kč. ​