Pobytový výcvik psů

Pejska vycvičíme a následně spolupracujeme s majitelem na získání dovedností, jak trénovat dále svého psa.

Samotný výcvik trvá od 1 - 3 měsíců. Pes získá základní dovednosti, jako chůzi u nohy, povely sedni, lehni, vstaň. Naučí se odložení (zůstaň). Bude s námi navštěvovat jednotlivé kurzy, takže bude správně socializován jak mezi dalšími psy tak i mezi lidmi.


Před přijetím psa do internátního výcviku je nutná návštěva, kde společně s vámi si trenér vyzkouší povahu psa a schopnost komunikace s novým trenérem. Společně probereme vaše požadavky a nastíníme si možnosti výcviku.
Zde bude majiteli sdělena přibližná doba výcviku a cena. Tato cena za výcvik je konečná, již nebude v průběhu výcviku navyšována.

Dle tohoto bude s majitelem psa sepsána řádná smlouva, kde bude uvedený stupeň požadovaného výcviku.
Psi jsou u nás cvičeni minimálně 3x – 4x denně v závislosti na fyzické a psychické kondici psa. (Psa je nutné cvičit v kratších intervalech, ale častěji nežli jedenkrát denně po delší dobu, kdy přechází do tzv. útlumu a výcvik se pro něj stává nezáživným. Výchova, jako taková probíhá samozřejmě 24 hod denně)

Cena závisí na domluvě s majitelem dle rozsahu výcviku, na plemeni, věku psa. Požadavku výcviku - základní výcvik, převýchova nežádoucího chováníPO ukončení výcviku, je majiteli předvedena vycvičenost psa.
Je však nutné, aby majitel minimálně 1x týdně docházel na společný výcvik, kde se naučí správné práci se svým psem a správné povelové technice. V opačném případě hrozí riziko, že pes bude bezchybně poslouchat jen svého trenéra.
Orientační doba výcviku se pohybuje mezi 1 – 3 měsíce.

Internátní výcvik často probíhá jako převýchova nežádoucího chování (Agresivita, pokousání, agresivita vůči psům, strachová agrese, sebe poškozování, stres z prostředí, separační úzkost, ...). Zde se zaměřujeme na získání dovednosti komunikace s člověkem a následně řešíme individuální problém. Doba výcviku se zde bohužel může výrazně prodloužit a nelze bez seznámení se psem stanovit délku trvání. Zpravidla počítejte s dobou půlroční, někdy i více. Bohužel někdy to dopadá i tak, že pejskovi který prošel převýchovou hledáme i tak nové majitele, protože v prostředí se stávajícími majieli již není schopen fungovat, avšak u nových majitelů se může jevit jako naprosto bezproblémový pes. Toto však platí opravdu pro velice komplikované případy a v případě, že stávající majitel nemá snahu nebo nezvládá nový přístup ke svému pejskovi.

Cena základní poslušnosti v rozsahu základní poslušnosti se pohybuje od 12.000,- Kč - 15.000,- Kč/ měsíc včetně ubytování, bez nákladů na krmení a veterinární péči....
Cena zahrnuje výcvik, ubytování, pamlsky, hračky, výcvikové pomůcky, dopravné apod. ...

Na přání zákazníka je možné zařadit do výcviku výuku pachových prací a obran.

Převýchova psů, náprava problémového chování - cena bude stanovena individuálně

Posledních 14 dní nejméně však týden je vždy nutná přítomnost majitele při výcviku, který se naučí správné povelové technice a působení na psa. Vyzkouší si výcvik ve skupině a ovladatelnost psa. Kurz poslušnosti s majitelem je v tomto případě v ceně výcviku a je možné jej sestavit dle časových potřeb majitele psa.

Do tohoto kurzu se můžete hlásit průběžně, podrobnosi budou řešeny individuálně​ ​